top of page

CONSULTANCY

Wij ondersteunen en begeleiden jouw organisatie of vereniging in de opbouw en de invoering van een vrijwilligersbeleid op maat.

We richten ons met dit aanbod op organisaties die werken met vrijwilligers en de nood voelen om hun huidige relatie en samenwerking met vrijwilligers onder de loep te nemen, hieruit troeven en uitdagingen te halen en dit bundelen in een strategische en toekomstgerichte aanpak. 

Op basis van enkele fundamentele vragen en gesprekken over de vrijwilliger in jouw vereniging, het specifieke en unieke van de organisatie en de doelen en verwachtingen voor de toekomst, bouwen we een vrijwilligersbeleid op. De elementen die aan bod kunnen komen:

 

  • Inbedding en visie

  • Werven en ontmoeten

  • Onthalen en administratie

  • Begeleiden, coachen en ondersteunen

  • Motiveren en waarderen

  • Exit en uitwuiven

  • Evalueren

Deze tijdelijke samenwerking tussen Het vrijwilligersbureau en jouw organisatie of vereniging vertrekt altijd vanuit een grondige analyse van de huidige situatie. De doelen van dit project worden samen, stap voor stap en op maat opgebouwd. Het is mogelijk om de focus te leggen op één of meerdere van de elementen van het vrijwilligersbeleid of om prioriteiten te kiezen afhankelijk van de ervaren noden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om Het vrijwilligersbureau in te schakelen om enkel het element 'Werven en ontmoeten' aan te pakken.

 

Neem contact met ons op om verder uit te diepen op welke manier wij een meerwaarde kunnen zijn voor jouw organisatie of vereniging.

Genieten van zonsondergang

CONTACT

Externe vrijwilligerscoördinator in Gent, Vlaanderen

0473 900 309

Ondernemingsnummer: BE0761.437.924

Rekeningnummer: BE96 8900 1497 4205

Dank u voor uw bericht!

bottom of page