top of page

COÖRDINATIE VRIJWILLIGERSWERKING

Als externe vrijwilligerscoördinator in huis verzorgen wij het vrijwilligersmanagement van jouw organisatie of vereniging.

 

We richten ons met dit aanbod op organisaties en verenigingen die werken met vrijwilligers én waarvoor de investering in een eigen vrijwilligerscoördinator niet rendabel blijkt.

De samenwerking tussen Het vrijwilligersbureau en jouw organisatie of vereniging vertrekt altijd vanuit een grondige voorbereiding en afstemming. De grootte en intensiteit van onze samenwerking is afhankelijk van de vragen van jouw organisatie, de grootte van de vrijwilligerspoule en kan liggen tussen een halve dag per maand tot een halve dag per week.

Onze beloftes voor organisaties en verenigingen

 • Wij zorgen voor een correcte administratieve opvolging van de vrijwilligers zodat organisaties en verenigingen

  • voldoen aan alle verplichtingen bij het engageren van vrijwilligers (informatieplicht, verzekeringsplicht, afsprakennota)

  • beschikken over duidelijke afspraken over eventuele onkostenvergoedingen en de uitbetaling ervan

 • We bieden ondersteuning en begeleiding van betaalde medewerkers zodat zij

  • eerlijke, motiverende en waarderende contacten hebben met de vrijwillige medewerkers

  • een energie-gevende samenwerkingsrelatie uitbouwen met vrijwilligers

 • We helpen mee in de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers.

 • We bouwen een vrijwilligersbeleid-op-maat op, ondersteunen in de implementatie ervan in de organisatie of vereniging en nemen hierin desgewenst een permanente opdracht op.

Onze beloftes naar de vrijwilligers van deze organisaties en verenigingen

 • We brengen het papierwerk bij een eventuele meldingsplicht bij aanvang van het engagement in orde (RVA, mutualiteit, OCMW)

 • In onze ondersteuning naar de organisatie en de andere medewerkers krijgen de verwachtingen en wensen van vrijwilligers een gelijkwaardige plaats.

Neem contact met ons op om verder uit te diepen op welke manier wij een meerwaarde kunnen zijn voor jouw organisatie of vereniging.

Zonsondergang over de bergen

CONTACT

Externe vrijwilligerscoördinator in Gent, Vlaanderen

0473 900 309

Ondernemingsnummer: BE0761.437.924

Rekeningnummer: BE96 8900 1497 4205

Dank u voor uw bericht!

bottom of page